Actualitat

Altres publicacions/Edictes

Edicte venda de finques mitjançant subhasta

L’Ajuntament informa que posa a la venda mitjançant subhasta 3 parcel•les urbanes - solars edificables amb ús residencial, ubicats a l’Avinguda de Joan Montseny de Vallbona de les Monges i una altra a Montblanquet. Termini per presentar ofertes: del 17 d'octubre al 28 de novembre inclosos. (més informació al document adjunt).

APROVACIÓ AVANÇ DE MODIFICACIÓ DEL POUM DE VALLBONA DE LES MONGES

ZONES URBANES DE ROCALLAURA La Junta de Veïns en data 05.10.17, va acordar: Aprovar lavanç de la modificació del POUM de Vallbona de les Monges, a les zones urbanes assenyalades a la documentació gràfica, el que es fa públic per a general coneixement. Rocallaura, 16 doctubre de 2017 José A. Colmenero Gómez President

Document Actions