28° / 17° Intervals de núvols

Serveis

Vallbona de les Monges compta amb un servei PIC (Punt d'Informació Cadastral) mitjançant el qual es pot oferir als ciutadans informació referent a tots els immobles que es troben a la base de dades del Cadastre (amb un àmbit competencial que comprèn tot el territori espanyol, excepte el País Basc i Navarra). Amb aquest tràmit es pot obtenir un seguit de certificats que permeten acreditar les dades cadastrals als efectes de la realització de qualsevol acte administratiu per part del sol·licitant.

L'Ajuntament de Vallbona de les Monges, mantenint el seu compromís amb el medi ambient, disposa d'un contenidor de piles usades i posterior trasllat en espais degudament adaptats per al seu tractament i reciclatge.

Connexió gratuïta i oberta de 30 minuts diaris de cobertura de xarxa WIFI en dos indrets de la població.

L’Ajuntament disposa d'un conveni amb l’empresa EKIPOLIS, que s’encarrega de la gestió i recollida d’aquests productes per tal d'oferir a tota la ciutadania la possibilitat de reciclar l’oli domèstic usat i la roba vella. Cal destacar que aquest reciclatge ens beneficia directament a tots, i no només des del punt de vista ambiental, sinó també des del punt de vista econòmic, ja que aquest servei no representa cap cost per al municipi de Vallbona de les Monges.